AANMELDEN VOOR PANTARIJN WAGENINGEN MHV

Weet je al dat je naar Pantarijn Wageningen MHV wilt? Leuk!
Hier vind je het aanmeldformulier voor onze school.

aanmeldformulier MHV 

leerlingen over onze school

OPENBARE SCHOOL MET MONTESSORIONDERWIJS

Op Pantarijn MHV werken we volgens de principes van het Montessori-onderwijs. Een goed leerklimaat en een prettig sociaal klimaat hangen nauw met elkaar samen. Dat komt vooral door de manier waarop we met elkaar werken, in en om de lessen. De docenten, en vooral ook de mentoren, praten bij ons op school zoveel mogelijk met jou, de leerling, in plaats van tegen jou. Daardoor kennen we elkaar goed. 

Bruisend en actief

We zijn een bruisende, actieve school met doorlopende (kunst- en cultuur)projecten, die vaak voortkomen uit initiatieven van leerlingen. In en buiten de lessen maken we onze leerlingen bewust van hun talenten op het sociale, persoonlijke en kennisvlak. We koesteren dit, en het maakt ons trots.

iedereen in beeld

Aandacht voor elke leerling vinden we belangrijk. Daarom willen we dat iedereen goed in beeld is. Elke docent is in principe ook mentor en draagt daarmee de zorg voor de begeleiding van een klas of groep. Op onze school werken we in teams van 15-25 docenten en zo'n 200-300 leerlingen. Zo bewaken we de continuïteit van onderwijs en begeleiding en is de school voor jou ook overzichtelijker.

We zijn trots op de resultaten die onze leerlingen behalen

Kijk dit filmpje maar eens ⤵️

Een impressie van de school

Wil je meer weten over Pantarijn Wageningen MHV?

WIE IS WIE BIJ ONS OP SCHOOL?

San van Donselaar (sdonselaar@pantarijn.nl), locatiedirecteur

 
  Mark van Wesemael (mwesemael@pantarijn.nl), teamleider 1HV, 2HV, gymnasium 1 en 2.

 


 

  Robbin de Leeuw (rleeuw@pantarijn.nl), teamleider 1MH, mavo 2, 3 en 4.  Froukje Boselie (fboselie@pantarijn.nl), teamleider 3HVG, PantAgora
   Mieke Bergman (mbergman@pantarijn.nl), teamleider havo 4 en 5.

 


  Aafke Piekaar (apiekaar@pantarijn.nl), teamleider vwo 5 en 6.

 

Heb je een vraag over Pantarijn Wageningen MHV? Stel hem hier!

Zou je zo vriendelijk willen zijn de aangegeven velden in te vullen?