Website disclaimer

Door deze website te bezoeken en gebruik te maken van de informatie die wij op deze site bieden, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van de gebruiksvoorwaarden. Gaat u niet akkoord met deze voorwaarden? Dan mag u de informatie die we bieden op deze website niet gebruiken.

Nederlands recht

Op onze website en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden behandeld bij een Nederlandse rechter.

Informatie en aansprakelijkheid

De informatie op onze website is bedoeld om u te informeren. RSG Pantarijn probeert er altijd voor te zorgen dat de informatie op deze website zo juist, volledig en actueel mogelijk is. Toch kan het gebeuren dat de informatie op deze website niet (meer) klopt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid indien u daardoor schade lijdt.

Gebruik van informatie

Alle informatie op deze website is van RSG Pantarijn. Dit geldt ook voor de vormgeving, huisstijl en logo’s. U mag de informatie op deze website gebruiken voor privédoeleinden, onder voorwaarde dat u vermeldt dat u de informatie heeft gevonden op de website van RSG Pantarijn. Ook mag u de informatie niet wijzigen. Als u de informatie op deze site wilt gebruiken voor commerciële doeleinden dan moet u daarvoor eerst toestemming aan ons vragen.

Werking website

RSG Pantarijn doet haar uiterste best om deze website foutloos en ononderbroken te laten functioneren. Toch kan het voorkomen dat deze website tijdelijk niet bereikbaar is. Wij zijn niet aansprakelijk als u daardoor schade lijdt.

Links naar andere websites

Op deze website wordt soms gelinkt naar andere websites. De informatie op deze externe sites is door ons niet gecontroleerd op juistheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor die informatie.

Foto- en videomateriaal

RSG Pantarijn spant zich in om voor elke publicatie iedere betrokkene vooraf toestemming te vragen. Mocht er onverhoopt toch beeldmateriaal van u gepubliceerd zijn waar geen toestemming voor is verkregen of waar u bezwaar tegen zou willen maken, kunt u contact opnemen met ons secretariaat (info@pantarijn.nl).

Over de disclaimer

RSG Pantarijn behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website.  

E-mail disclaimer

E-mailberichten verstuurd door RSG Pantarijn zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend de verzender van dit e-mailbericht hiervan te informeren en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen. RSG Pantarijn doet haar uiterste best om virussen in de bijlage(n) bij e-mailberichten te voorkomen. RSG Pantarijn kan niet aansprakelijk worden gehouden indien bijlage(n) schade, waaronder schade aan computer(systeem), veroorzaken.