missie en visie van pantarijn

Missie
Pantarijn blinkt uit in onderwijs waarin de ontwikkeling van 'Basisvaardigheden' en 'Levensvaardigheden' hand in hand gaan. Beide vinden wij essentieel voor de vorming van onze leerlingen. Onze leerlingen en medewerkers voelen dat zij de ruimte hebben zich persoonlijk en in relatie tot anderen duurzaam te ontwikkelen. Ons motto is: 'iedereen is welkom'.

Visie
Onze leerlingen en medewerkers:

  • voelen zich gezien en dagen elkaar uit zichzelf te laten zien.
  • onderzoeken, leren, ontwikkelen en reflecteren.
  • maken samen hun omgeving duurzaam beter.
  • leren samen en levensecht.
  • werken samen aan een krachtig netwerk in en rond Pantarijn.

Een plek waar je met plezier naartoe gaat

Pantarijn is een plek waar je werkt aan je toekomst. Dat moet een plek zijn waar je met plezier naartoe gaat. Waar je je veilig en op je gemak voelt. In én buiten de lessen besteden we hier veel aandacht aan.

Sociaal gedrag en respect

Iedereen is welkom bij Pantarijn. We zijn een openbare school, dus is samenwerking met anderen en kennismaking met andere gewoonten, levensovertuigingen en religies heel belangrijk. We besteden op onze school veel aandacht aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden en respect voor medeleerlingen en medewerkers.