Ontdek je talent

Iedere leerling heeft een uniek talent, is ergens goed in. Op Pantarijn krijg je de kans om te ontdekken wat jij wilt en kunt. Wij bieden jou de omgeving waarin jij optimaal kan leren. Misschien heb je wel een talen- of wiskundeknobbel, of een creatief of sportief talent. Wij stimuleren je in de dingen waar je goed in bent en waar je plezier in hebt.
We helpen je uiteraard ook om de dingen die wat minder gaan bij te spijkeren, zodat het geen obstakel wordt voor het overgaan naar de volgende klas, of voor het halen van je diploma. We streven ernaar dat elke leerling tot prestaties komt, waar hij of zij trots op kan zijn.

missie en visie van pantarijn

Missie
Bij Pantarijn kunnen leerlingen hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Pantarijn wil onderwijs dat:
- uitdaagt, aanspreekt, ruimte geeft en activeert.
- van hoge kwaliteit is en
- gericht is op de algehele persoonlijke ontwikkeling ("hoofd, hart en handen").

Visie
Wij willen een school zijn met:
- een schoolcultuur gebaseerd op ontmoeten, met respect en tolerantie,
- een veilig klimaat,
- een goede communicatie met leerlingen en ouders en
- competente medewerkers die zich blijvend ontwikkelen. 

Een plek waar je met plezier naartoe gaat

Pantarijn is een plek waar je werkt aan je toekomst. Dat moet een plek zijn waar je met plezier naartoe gaat. Waar je je veilig en op je gemak voelt. In én buiten de lessen besteden we hier veel aandacht aan.

Sociaal gedrag en respect

Iedereen is welkom bij Pantarijn. We zijn een openbare school, dus is samenwerking met anderen en kennismaking met andere gewoonten, levensovertuigingen en religies heel belangrijk. We besteden op onze school veel aandacht aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden en respect voor medeleerlingen en medewerkers.