CONTACT met pantarijn

Voor schooladministratieve zaken, ziekmeldingen of problemen met Magister/itslearning, kun je contact opnemen met de eigen schoollocatie:

Pantarijn Wageningen MHV

Pantarijn Wageningen VMBO

Pantarijn Wageningen Praktijkonderwijs

Pantarijn Kesteren

Pantarijn Rhenen

Pantarijn Internationale Schakelklas

Pantarijn International Transition Class

Bestuur van Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs van Wageningen e.o.

Postadres

Postbus 257
6700 AG Wageningen
t: 0317 - 465 893
e: bestuurssecretariaat@pantarijn.nl

Ondersteunende Dienst RSG Pantarijn

Bezoekadres

Hollandseweg 9
6706 KN Wageningen

Postadres

Postbus 257
6700 AG Wageningen

t: 0317 - 465 893
e: info@pantarijn.nl

Rekeninggegevens

Stichting voor openbaar VO van Wageningen e.o.
IBAN: NL22 INGB 0655 1136 65
Betalingen graag o.v.v. factuurnummer/naam (leerling)/onderwerp

Heb je een vraag over Pantarijn? Stel hem hier!

Zou je zo vriendelijk willen zijn de aangegeven velden in te vullen?