Met troTS presenteren wij ons nieuwe strategisch beleidsplan voor de jaren 2024-2028.

Dit beleid is tot stand gekomen door o.a. gebruik te maken van de inzichten uit leerling- en  medewerkerstevredenheidsenquêtes, het inspectierapport, de arenagesprekken met (oud-)leerlingen, ouders en stakeholders (o.a. vertegenwoordigers van stagebedrijven, zorgpartners, gemeenten en basisscholen). Natuurlijk zijn ook de inzichten van onze medewerkers hierin verwerkt. 

download ons strategisch beleidsplan

EN/OF BEKIJK HIERONDER DE ANIMATIE OVER ONS BELEIDSPLAN.