Passend onderwijs

Met de invoering van de Wet passend onderwijs in augustus 2014 zijn scholen verplicht om te zorgen dat elk kind dat bij hen wordt aangemeld een passende plek krijgt. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Scholen werken daartoe samen in een samenwerkingsverband.

Pantarijn maakt deel uit van twee van die verbanden: de schoollocaties in Wageningen en Rhenen zijn aangesloten bij Samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei, locatie Kesteren is aangesloten bij Samenwerkingsverband Rivierenland.

Extra ondersteuning nodig? 

De scholen in het Samenwerkingsverband hebben als visie om gezamenlijk een antwoord te hebben op de onderwijs- en ondersteuningsvragen van de leerlingen in de regio. De school waar de leerling is aangemeld, bekijkt of een leerling extra ondersteuning nodig heeft. En zo ja, of de school die ondersteuning zelf in de klas kan bieden. Dat gebeurt op basis van het Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Daarin staat precies welke speciale ondersteuning een school in huis heeft. Heeft Pantarijn zelf geen passende onderwijsplek? Dan zoeken we in overleg met de ouders en de leerling een plek op een andere school binnen het samenwerkingsverband.

Onze zorgcoördinatoren

Elke Pantarijnlocatie heeft een of meer zorgcoördinatoren, die specifieke en individuele vragen graag beantwoorden.

Wageningen VMBO

Mevrouw M. (Marjolein) van Breda: mbreda@pantarijn.nl
De heer O. (Otto) van Noort: onoort@pantarijn.nl

Wageningen Praktijkonderwijs

Mevrouw I. (Ingena) Meines: imeines@pantarijn.nl

Pantarijn Rhenen

Mevrouw T. (Tugce) Halici: thalici@pantarijn.nl

Pantarijn Kesteren

Mevrouw Eva Ruttenberg eruttenberg@pantarijn.nl

Wageningen MHV

Mevrouw R. (Renske) Temmink: ondersteuning-mhv@pantarijn.nl

Op passendonderwijs.nl vind je algemene informatie over passend onderwijs.

Heb je een vraag over Pantarijn? Stel hem hier!

Zou je zo vriendelijk willen zijn de aangegeven velden in te vullen?