Regionale Scholengemeenschap Pantarijn
zoekt een

DIRECTEUR-BESTUURDER

 

Over Pantarijn

Regionale Scholengemeenschap Pantarijn is een brede openbare scholengemeenschap met verschillende locaties, die ieder een eigen sfeer, cultuur en karakteristiek hebben. Van praktijkonderwijs tot gymnasium: bij ons op school is er plek voor iedereen en voor ieders talent. We hebben zes schoollocaties. Drie in Wageningen, een in Rhenen, een in Kesteren en in Wageningen is ook een internationale schakelklas (ISK). 

De scholengemeenschap biedt praktijkonderwijs, vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg (mavo), havo, vwo en gymnasium. Docenten geven over het algemeen onderwijs op één van de locaties. Pantarijn biedt onderdak aan 2.600 leerlingen en is van regionale betekenis. De school heeft circa 300 medewerkers. 

Kenmerkend voor Pantarijn is dat er ruimte is voor pluriformiteit, met op elke locatie een eigen cultuur, waarbij de scholengemeenschap als geheel de gezamenlijke doelstelling vorm geeft.

Binnen RSG Pantarijn staat een actieve opstelling in de ontmoeting van mensen met diverse (levensbeschouwelijke) opvattingen centraal. Het onderwijs is doordrongen van respect en verdraagzaamheid ten opzichte van de verschillende overtuigingen.

RSG Pantarijn is meer dan een scholengemeenschap waar leerlingen hun diploma kunnen behalen. Het is een ontmoetingsplaats met veel mogelijkheden voor initiatieven van leerlingen, ouders, docenten en onderwijsondersteunende medewerkers. 

De verschillen tussen kinderen zijn het uitgangspunt, wat vraagt om een grote inzet van het team en een actieve betrokkenheid van ouders en leerlingen.

RSG Pantarijn is een scholengemeenschap waar zowel leerlingen als medewerkers hun talenten kunnen ontdekken en ontplooien: Iedereen is welkom

RSG Pantarijn is een goed georganiseerde en warme scholengemeenschap. Voor alle leerjaren en stromen geldt dat de scholengemeenschap uitdagend onderwijs, zorg en begeleiding, een rijk aanbod aan extra vakken en activiteiten buiten de lessen biedt. Er is zowel aandacht voor leerlingen die een extra uitdaging aankunnen als voor hen die extra steun nodig hebben. Leerlingen en docenten gaan op een respectvolle manier met elkaar om. Er is veel aandacht voor persoonlijke begeleiding. De school kent een goede zorgstructuur met mentoren, decanaat, leerlingbegeleiders, interne zorgteams, een zorgadviesteam, zorgcoördinatoren, orthopedagogen, schoolmaatschappelijk werkers en vertrouwenspersonen. De leerlingenzorg is zowel gericht op studiebegeleiding als op de sociaal-emotionele begeleiding. 

De locaties van RSG Pantarijn hebben zoals gezegd ieder hun eigen kleur met een aantal specifieke, bij hen passende kenmerken.

FUNCTIE VAN DIRECTEUR-BESTUURDER

De huidige directeur-bestuurder verlaat per 1 juni 2022 Pantarijn. Zij heeft een stevige periode gebouwd aan Pantarijn. Er staat een gezonde organisatie die ook natuurlijk nog een aantal mooie uitdagingen kent. De nieuwe directeur-bestuurder zal samen met de locatiedirecteuren richting gaan geven aan een nieuwe koers voor Pantarijn waarbij onderwijs, kwaliteit, innovatie en samenwerking de kern zijn. Daarbij wordt de bestuurder bijgestaan door een kleine effectieve staf vanuit de afdelingen: Bestuurssecretariaat, Communicatie, Facilitair, Financiën, HR, ICT en Kwaliteit.

De uitdagingen op de verschillende locaties zijn divers. Wageningen, Rhenen en Kesteren kennen alleen al demografisch andere groei en krimp verwachtingen. Daarnaast verschillen culturele achtergronden, van dorp en stad maar ook historisch. Toch is er veel van elkaar en met elkaar te leren. De directeur-bestuurder moet oog en gevoel hebben voor de verschillen en sterk hechten aan wat wel samen kan en samen beter kan.

De directeur-bestuurder heeft als boegbeeld een stevige rol naar buiten, naar de stakeholders zoals gemeenten, samenwerkingsverbanden, collega onderwijsbesturen en het vervolgonderwijs.

WIE ZOEKEN WIJ? 

Een onderwijskundige (ver)leider

Jij weet waar je aan begint. Kent het onderwijs en verstaat de kunst van verleiden in het (voortgezet) onderwijs. Jij zoekt het hogere doel, verbindt op de leerling en de maatschappelijke opdracht om vervolgens ook daarop te verbinden. Je bouwt samen aan een goede visie. Een visie met een opdracht en jij durft ook die didactisch pedagogische opdracht te vertalen naar elkaar. Aan te spreken op elkaar en te stimuleren dat iedereen zijn talent optimaal kan inzetten voor elke leerling. Met respect voor wat er is. Met oog voor de verschillen, maar ook met de nieuwe visie en het doel in zicht. Verbindend vanuit rust de goede dingen doen en laten doen. Jij kunt Pantarijn zijn en ook de verschillende scholen. Je snapt wat nodig is voor samen en ook weer de eigen kleur van de scholen.

Een nieuwsgierige maatschappelijke ondernemer

Jij durft met volledige interesse in de ander de inspiratie aan te wakkeren en met de passie van het openbaar onderwijs, RSG Pantarijn verder te brengen. Pionieren zoals RSG Pantarijn al doet en vanuit die rol doorgroeien. Passend bij de omgeving van de verschillende locaties. Luisteren, uitdagen om gewoon te doen. Nieuwsgierig naar wat de ander nog meer kan. Jij kunt inspireren om op te halen bij de ander. Met positieve energie en humor. Slim als een ondernemer. Betrokken als een echte onderwijsleider. Je kunt de buitenwereld en de stakeholders verbinden met Pantarijn en Pantarijn verbinden met de buitenwereld. Bouwt makkelijk een goed netwerk in de regio dat helpt om de visie te realiseren.

Jij kan een visie neerzetten en omzetten naar tastbare resultaten voor de leerlingen. Je helpt met het kiezen van een uitstekende koers voor de verschillende scholen en je helpt om die koers zichtbaar te maken. Jij kunt ook overal een beetje Pantarijn in zetten en laten voelen. Samen sterker en meer en vooral ook slimmer en sneller. De ander laten excelleren voor het beste onderwijs in de regio.

Je hebt natuurlijk een academische achtergrond en kent de geheimen van vernieuwen in het onderwijs.

WAT BIEDEN WIJ 

Wil jij je inzetten voor de leerlingen en medewerkers van RSG Pantarijn? Dan is dit de functie voor jou en kun jij echt het verschil maken in het onderwijs in deze regio. De functie is ingedeeld in bestuurders CAO VO.

PROCEDURE 

Het bureau K+V uit Veenendaal verzorgt de gehele wervingsprocedure. Deze bestaat uit drie onderdelen waarbij je verschillende mensen uit de organisatie zult ontmoeten.

  • Een speedata op woensdag 11 mei. Hierin maak jij in drie korte gesprekken met kleine commissies kennis met de mensen van RSG Pantarijn. Zij maken vooral kennis met jou.
  • De Slow op woensdag 18 mei. Hier is ruimte voor meer aandacht en diepgang.
  • De show op maandag 23 mei. Jij laat zien en laat ervaren wie je bent en hoe jij leiding geeft.

Na elke ronde wordt er een keuze gemaakt over welke kandidaten door gaan naar het volgende onderdeel. 

GEÏNTERESEERD?

Ben jij geinteresseerd om te gaan werken bij Pantarijn. Een moderne school met 25 jaar geschiedenis? Dan vragen wij jou zo snel mogelijk, maar graag uiterlijk 4 mei aanstaande, te reageren door je cv en motivatiebrief te uploaden op de website van K+V. 

Deze vacature is in behandeling bij Johannes Arets (06-1026 0480).
Natuurlijk is Johannes bereikbaar voor nadere informatie.