Zij-instroom VMBO

Leerjaar 2
Voor aanmelden voor dit leerjaar kunt u contact opnemen met onze intake-coördinator Otto van Noort. e-mail: onoort@pantarijn.nl of tel 0317 - 466 599.

Leerjaar 3
In dit leerjaar beginnen de leerlingen met een schoolexamen (PTA) vanaf de eerste schooldag.
Dit betekent dat aanmelden voor leerjaar 3 het liefst voor aanvang van het schooljaar plaats vindt. Mocht dit niet lukken, dan kan een leerling tot uiterlijk de herfstvakantie instromen in leerjaar 3. Zij-instroom kan alleen in overleg met onze intake-coördinator Otto van Noort. e-mail: onoort@pantarijn.nl of tel 0317 - 466 599.

Leerjaar 4
In dit leerjaar is zij-instroom alleen mogelijk indien het op de andere school gekozen profiel (met keuzevakken en profiel ondersteunende vakken) gelijk zijn aan het PTA van onze school. Is dit niet het geval, dan kunt u contact opnemen met onze intake-coördinator Otto van Noort. e-mail: onoort@pantarijn.nl of tel 0317 - 466 599.