Zij-instroom VMBO

Leerjaar 2
Voor aanmelden voor dit leerjaar kunt u informatie terugvinden onder kopje info groep 8.

Leerjaar 3
In dit leerjaar beginnen de leerlingen met een schoolexamen (PTA) vanaf de eerste schooldag.
Dit betekent dat aanmelden voor leerjaar 3 het liefst voor aanvang van het schooljaar plaats vindt. Mocht dit niet lukken, dan kan een leerling tot uiterlijk november instromen in leerjaar 3.
Zij-instroom na november kan alleen in overleg met onze intake-coördinator.

Leerjaar 4
In dit leerjaar is zij-instroom alleen mogelijk indien het op de andere school gekozen profiel (met keuzevakken en profiel ondersteunende vakken) gelijk zijn aan het PTA van onze school. Is dit niet het geval, dan kunt u contact opnemen met onze intake-coördinator. 

De intake-coördinator is Otto van Noort onoort@pantarijn.nl of tel 0317 - 466 599.