ELKE KLAS EEN COACH

Elke klas heeft een coach. Dat is een leraar die naast lesgeven, ook de taak heeft om jou te begeleiden. Hij of zij is dus een beetje de opvolger van de leerkracht van groep 8. Hij of zij leert jou snel kennen en heeft aandacht voor hoe het met jou en met de klas gaat. Jullie hebben regelmatig een gesprekje samen. Jouw coach is ook het eerste contact op school voor jouw ouders of verzorgers.

Intern zorgteam

Als er dingen spelen die jij en jouw coach niet samen op kunnen lossen, kan jouw coach ondersteuning vragen aan het interne zorgteam van de school. Daarin zitten de teamleider van de school meneer Herman Bremer, zorgcoördinator mevrouw Tugce Halici en orthopedagoog mevrouw Sofie Roodbeen.

Dit zijn hun e-mailadressen:
hbremer@pantarijn.nl
thalici@pantarijn.nl
sroodbeen@pantarijn.nl

Leerlingbegeleider

Leerlingen met een ‘rugzakje’ krijgen extra ondersteuning van de leerlingbegeleider, mevrouw Van Dam. Zij heeft ook de contacten met jouw ouders en evt. externe begeleiders.

Decaan

De decaan, meneer Leune is degene bij wie je terecht kunt als je je vakkenpakket/profiel gaat kiezen. Hij geeft adviezen over studierichtingen en beroepsopleidingen.

Naschoolse huiswerkbegeleiding en bijles

Pantarijn Rhenen biedt samen met Bijlesnetwerk huiswerkbegeleiding en bijles aan. Deze begeleiding is voor leerlingen van alle niveaus en alle klassen. Corbin Stinkens is de coördinator van Bijlesnetwerk. Hij is te bereiken via 06 13 62 86 74 en corbin.stinkens@lyceo.nl.

Aanmeldformulieren voor bijles en huiswerkbegeleiding vind je hier >>

Heb je een vraag over Pantarijn Rhenen? Stel hem hier!

Zou je zo vriendelijk willen zijn de aangegeven velden in te vullen?