Voor onze MHV locatie in Wageningen
zoeken wij een

verbindende, daadkrachtige en inspirerende 

 LOCATIE-DIRECTEUR
(1 fte) 

Wie zoeken wij

Met ingang van het schooljaar 2023/2024 zoeken wij een verbindende, daadkrachtige en inspirerende schoolleider die de integrale verantwoordelijkheid voor de locatie MHV op zich kan nemen. Je gaat, samen met de medewerkers, de ambitie voor de komende jaren waarmaken. Hierbij ben je koersvast.

We vragen een locatie-directeur met hart voor het onderwijs en een heldere onderwijsvisie. Je draagt deze visie niet alleen uit in woord, maar ook in voorbeeldgedrag en in je dagelijks handelen. Je weet hiermee de kwaliteit van het onderwijs binnen MHV een positieve impuls te geven.

MHV kent een rijke historie, die haar een eigen kleur geeft. Dit vraagt om een locatie-directeur die eigenaarschap en het nemen van initiatieven stimuleert èn goed kan samenwerken. Daarnaast vragen we van jou dat je de kernwaarden van Pantarijn onderschrijft en uitdraagt. Je hebt aantoonbaar gevoel voor strategische en organisatorische processen en een visie op onderwijs- en organisatieontwikkeling. Je bent actief betrokken in het netwerk rondom de school. Kortom, je bent een boegbeeld naar binnen èn buiten.

Als locatie-directeur maak je in de eerste plaats deel uit van de schoolleiding van de locatie MHV. Daarnaast maak je onderdeel uit van het MT van Pantarijn. Je levert als MT-lid een belangrijke bijdrage aan Pantarijn als geheel en aan de realisatie van de uitdagingen zoals beschreven in het strategisch beleidsplan.

Je bent een verbindende, inspirerende en ondernemende leider. Sociale kracht, koersvastheid en elan zijn eigenschappen die de komende jaren van groot belang zijn. Je bent een teamspeler die sterk is in binden en verbinden en gericht op relatie en samenwerking. In het contact ben je zichtbaar, open en toegankelijk. Je bent in staat om een professionele cultuur te versterken, waar eigenaarschap en verantwoordelijkheid uitgangspunt zijn en ruimte is voor initiatief en ontwikkeling. Met je persoonlijkheid en je stijl van leidinggeven bevorder je samenwerking binnen de locatie en ondersteun je de teamleiders. Voor hen ben je een sparringpartner. Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en vindt feedback geven en ontvangen vanzelfsprekend.

Daarnaast voldoe je aan de volgende eisen:

  • ruime leidinggevende ervaring als schoolleider met aantoonbare gerealiseerde resultaten
  • visie op onderwijsontwikkeling
  • herkent zich in de uitgangspunten van montessori
  • ervaring met lesgeven in het onderwijs (pre)
  • academisch werk- en denkniveau

De nieuwe locatie-directeur geeft leiding op basis van vertrouwen, is een waardevolle sparringpartner, begeleidt en stuurt vanuit inhoud. Je bent in staat om leiding te geven volgens de vijf leiderschapspraktijken van de Beroepsstandaard Schoolleiders VO.

REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP PANTARIJN

RSG Pantarijn is een brede openbare scholengemeenschap met praktijkonderwijs, vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg (mavo), havo, vwo,  gymnasium en ISK. Daarnaast bieden wij Agora-onderwijs. Bij ons op school is er plek voor iedereen en voor ieders talent.

De scholengemeenschap heeft zes locaties die ieder een eigen sfeer, cultuur en karakteristiek hebben en biedt onderdak aan ca. 2.600 leerlingen en 350 medewerkers.  

RSG Pantarijn is een scholengemeenschap waar zowel leerlingen als medewerkers hun talenten kunnen ontdekken en ontplooien: Iedereen is welkom

DE LOCATIE MAVO-HAVO-VWO (MHV)

De locatie MHV is een openbare school voor mavo, havo en vwo leerlingen. Bij het vwo hoort ook het nieuwe gymnasium.

Binnen MHV is het onderwijs gebasseerd op de principes van Maria Montessori. Het is geen volledige montessorischool, maar heeft wel een montessori-erkenning. 

De MHV-locatie is met ruim 1.370 leerlingen en 100 fte veruit de grootste locatie. De locatie heeft naast een sterk bètaprofiel ook een sterk cultureel profiel. Zij kenmerkt zich door ruimte en aandacht voor eigen initiatief en individuele ontplooiing van leerlingen en docenten. Aandacht voor burgerschapsvorming is in deze locatie alom aanwezig. Ondanks de grootschaligheid is het een locatie waar iedere leerling gekend en gezien wordt.

De locatie MHV is opgedeeld in vijf teams, te weten mavo, havo/vwo/gymnasium onderbouw, havo/vwo/gymnasium middenbouw, havo bovenbouw en vwo bovenbouw. Het locatiemanagementteam wordt gevormd door een locatiedirecteur en vijf teamleiders die nauw met elkaar samenwerken. De teamleiders hebben ieder een aantal team-overstijgende portefeuilles. Daarnaast sturen zij allen een aantal autonoom functionerende sectievoorzitters aan. De samenwerking binnen en tussen de secties en sectievoorzitters vormt een belangrijke draagkracht voor ons onderwijs.

Klik hier voor het uitgebreide profiel van de functie.

Overige te downloaden documENten

WAT BIEDEN WIJ 

De ingangsdatum is per schooljaar 2023-2024. Het betreft een fulltime functie.

De aanstelling is in eerste instantie voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

De inschaling is in schaal 14 (maximaal € 7.215 bruto per maand indien fulltime en afhankelijk van opleiding en ervaring).
 
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO VO en de secundaire voorwaarden van Pantarijn.

EXTRA'S

Een eindejaarsuitkering, 8% vakantietoeslag, opleidingsmogelijkheden, uitstekende pensioenregeling, reiskostenvergoeding, laptop, telefoonvergoeding, collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering.

NOG VRAGEN?

Voor informatie kunt u contact opnemen met Yvonne van den Berg, directeur/bestuurder RSG Pantarijn, yberg@pantarijn.nl of tel 06 - 20 43 86 51.

SOLLICITEREN?

Uw motivatiebrief en cv kunt u tot uiterlijk zondag 4 juni 2023 mailen naar bestuurssecretariaat@pantarijn.nl

BELANGRIJKE DATA 

zondag 4 juni sluiting sollicitatieperiode 
dinsdag 13 juni eerste ronde sollicitatiegesprekken
woensdag 21 juni tweede ronde sollicitatiegesprekken
vrijdag 23 juni assessment