Op deze pagina staan documenten met informatie over Scholengemeenschap Pantarijn. Documenten specifiek voor een schoollocatie zijn te vinden op de  website pagina van de locaties onder downloads.

De kopjes hieronder zijn hyperlinks en openen door er met de muis op te klikken.

Schoolgids Pantarijn 2022-2023 (algemeen deel)

Jaarverslag 2021

Strategisch beleidsplan 2020-2024

Professioneel statuut Pantarijn

Leerlingenstatuut Pantarijn 2020 - 2022

Protocol toelating en plaatsing brugklasleerlingen

Gedrags- en integriteitscode Pantarijn

Informatie over Convenant Sponsoring 2009

Reglement Raad van Toezicht

Statuten Stichting Pantarijn

Privacystatement Pantarijn

Examenreglement Pantarijn 2022-2023

Protocol schorsen en verwijderen

Raamwerk klachten, bezwaren en beroepsprocedures

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Klokkenluidersregeling

Treasurystatuut