Hier vind je documenten met informatie over Scholengemeenschap Pantarijn. Documenten specifiek voor een schoollocatie vind je op de downloadpagina bij die locatie. Klik op het document dat je wilt downloaden. Het document opent in een nieuw scherm.

Schoolgids Pantarijn 2021-2022 (algemeen deel)

Jaarverslag 2020

Strategisch beleidsplan 2020-2024

Professioneel statuut Pantarijn

Leerlingenstatuut Pantarijn 2020 - 2022

Protocol toelating en plaatsing brugklasleerlingen

Gedrags- en integriteitscode Pantarijn

Reglement Raad van Toezicht

Statuten Stichting Pantarijn

Privacystatement Pantarijn

Examenreglement Pantarijn 2021-2022

Protocol schorsen en verwijderen

Raamwerk klachten, bezwaren en beroepsprocedures

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Klokkenluidersregeling

Treasurystatuut