Het onderwijs op Pantarijn Kesteren: zo werkt het

Op Pantarijn Kesteren hebben we dakpanklassen. Dat zijn gecombineerde brugklassen met twee onderwijsniveaus samen in één klas. Deze gecombineerde brugklas duurt 2 jaar.

Dit zijn de combinaties in de dakpanklassen

• De BK-klas: basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg
• De KM-klas: kaderberoepsgerichte leerweg en mavo
• De MH-klas: mavo en havo
• De HV-klas: havo en vwo

Na de brugklas

De gecombineerde brugklas duurt 2 jaar. Daarna kun je op onze school verder naar mavo 3, havo 3 of vwo 3. Als je een advies krijgt om verder te gaan op basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg, dan ga je naar een andere Pantarijnlocatie of een andere school.

Na de 3e klas havo of vwo kun je verder op Pantarijn MHV in Wageningen of op een andere school. De mavoleerlingen gaan door naar de 4e klas op onze school en sluiten dat af met het examen. 

Heb je een vraag over Pantarijn Kesteren? Stel hem hier!

Zou je zo vriendelijk willen zijn de aangegeven velden in te vullen?