ONZe visie

De visie van PantAgora is dat leren altijd plaatsvindt te midden van en samen met anderen, binnen en buiten de school. Vast staat dat jij en je medeleerlingen een bagage aan verplichte kennis moeten hebben. Maar bij PantAgora is die kennis niet vakgericht, maar persoonsgericht. We kijken naar wat jij leuk vindt en nodig hebt en laten jou de wereld op jouw eigen manier ontdekken.

Je hoeft nog niet zelfstandig te zijn, maar wel zelfstandig willen worden. Daar helpen we je bij!

DE VIJF WERELDEN VAN AGORA

Bij Agora kijk je naar jouw onderwerp of leervraag vanuit meerdere perspectieven; we gebruiken hiervoor de vijf Agora-werelden en wereldbrillen. De Agora-werelden zijn:
wetenschappelijk | kunstzinnig | maatschappelijk | spiritueel | sociaal-ethisch

Naar elke vraag die je hebt of elk onderwerp dat je onderzoekt kun je kijken vanuit deze werelden. Zo leer vanuit verschillende kanten ergens naar te kijken en ga je heel veel ontdekken.

We gebruiken ook de "brillen" om verdieping te krijgen in een challenge. Zo zet je bijvoorbeeld de gezondheidsbril, de ontwerpbril of de geldbril op; zo zijn er nog tal van brillen waardoor je een onderwerp voor je challenge vanuit meerdere perspectieven belicht. De onderwerpen die jou (of jouw groepje) interesseren onderzoek je verder en doordat je vanuit verschillende werelden en brillen onderzoekt word je wereldwijzer. Je leert zoveel mogelijk over jezelf èn over de wereld om je heen. Dit vraagt dat je initiatief neemt en je verantwoordelijkheid voor je eigen leren. Dat dat soms moeilijk is begrijpen we natuurlijk. Daarom krijg je begeleiding van de coaches en proberen leerlingen elkaar vaak te helpen. Belangrijk op PantAgora is dat je leert voor jezelf, niet omdat het moet. Je leert omdat je iets wilt weten, maken of ontdekken.

Zo volgen we de ontwikkeling van leerlingen

Bij ons leer je vooral door middel van jouw challenges. Iedereen krijgt een vaste coach die je begeleidt, uitdaagt, stimuleert en inspireert. Met die coach heb je wekelijks een coachgesprek. Die coach geeft jou ook feedback op je challenges en de doelen die je jezelf stelt. Daarvoor gebruiken we de Challengemonitor: een online tool waarmee we de voortgang van de challenges bijhouden. In de Voortgangsmonitor kijken we juist naar jouw persoonlijke ontwikkeling.

Haal je dan wel gewoon een diploma?

Het onderwijs van PantAgora heeft uiteindelijk hetzelfde doel als andere scholen: het halen van een diploma op het niveau dat bij jou past. Op het moment dat jij daar klaar voor bent (meestal na 3 jaar) ga je naar de bovenbouw van PantAgora. Daar staat het grootste deel van je tijd in het teken van het voorbereiden op het examen. De vakexperts spelen in de bovenbouw een belangrijkere rol. Voor elk vak is er een vakexpert die jou gaat helpen om je voor te bereiden op het examen en alle onderdelen. Dat gebeurt individueel of in kleine groepjes. Daarnaast is er nog best veel tijd over om zelf aan de slag te gaan met jouw vakken. Je hebt ook in de bovenbouw nog altijd een coach die je helpt bij het werken, plannen en afspraken maken. Maar als je het goed is heb je dit in de jaren in de onderbouw ook al goed geleerd.

In de bovenbouw ga je ook nadenken over het vervolg: wat wil je doen als je je diploma hebt gehaald? Daarom is er ook aandacht voor Loopbaan op Oriëntatie en Beroep. Ook zijn er vele leuke activiteiten binnen Pantarijn (open atelier, D&T-lab, performance lab, Sport Xtra, muzieklab en het schoolorkest) waar leerlingen aan deel kunnen nemen. Aan het eind hopen we natuurlijk dat je terugkijkt op een hele leuke schooltijd waar je veel geleerd hebt over de wereld en over jezelf.

BELANGRIJKE ROL VOOR OUDERS

Bij PantAgora spelen ouders een belangrijke rol. We vragen ouders om stageplaatsen aan te bieden, workshops te geven over hun vak of inspiratiesessies geven waarbij ze hun passie delen. Er zijn immers heel veel challenges te bedenken over onderwerpen waar wij als school geen expert in zijn, maar waar ouders wel expertise in hebben. Zo zie je maar: ons gezamenlijke netwerk is groter dan je denkt!

INFORMATIEGIDS

Voor een volledig overzicht over Pantagora verwijzen wij u naar deze informatiegids.

Wil je meer weten over PantAgora? Stel je vraag hier!

Zou je zo vriendelijk willen zijn de aangegeven velden in te vullen?