Gelijke kansen, persoonlijke behandeling

Om kinderen gelijke kansen te bieden, dien je ze allemaal anders te behandelen. Daarom zijn het primair en het voorgezet onderwijs in Wageningen samen een nieuw initiatief gestart voor leerlingen van 10-14 jaar: PantAgora 10-14.

Enerzijds om de doorgaande lijn van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs te bevorderen. Anderzijds om een nieuw onderwijsconcept neer te zetten, gebaseerd op het Agora onderwijs in Roermond. Onderwijs waarbij leerlingen van verschillende leeftijden en verschillende niveaus bij elkaar in een coachgroep zitten. Onderwijs dat dus niet per se plaats vindt in een lokaal, met lesmethodes, toetsen, cijfers en een leraar voor de klas. In PantAgora 10-14 sluiten we aan bij de ontwikkelbehoeften en talenten van de leerlingen.

Heb je een vraag over PantAgora? Stel hem hier!

Zou je zo vriendelijk willen zijn de aangegeven velden in te vullen?