Gelijke kansen, persoonlijke behandeling

Om kinderen gelijke kansen te bieden, dien je ze allemaal anders te behandelen. Daarom zijn we in Wageningen een initiatief gestart voor leerlingen van 12-18 jaar: PantAgora  leerjaar 1 t/m 6.

Ons onderwijsconcept is gebaseerd op het Agora onderwijs in Roermond. Onderwijs waarbij leerlingen van verschillende leeftijden en verschillende niveaus bij elkaar in een coachgroep zitten. Onderwijs dat dus niet per se plaats vindt in een lokaal, met lesmethodes, toetsen, cijfers en een leraar voor de klas. In PantAgora leerjaar 1 t/m 6 sluiten we aan bij de ontwikkelbehoeften en talenten van de leerlingen.

Belangrijke rol voor ouders

Bij PantAgora spelen ouders een belangrijke rol. We vragen ouders om stageplaatsen aan te bieden, workshops te geven over hun vak of inspiratiesessies geven waarbij ze hun passie delen. Er zijn immers heel veel challenges te bedenken over onderwerpen waar wij als school geen expert in zijn, maar waar ouders wel expertise in hebben. Zo zie je maar: ons gezamenlijke netwerk is groter dan je denkt!

 

Heb je een vraag over PantAgora? Stel hem hier!

Zou je zo vriendelijk willen zijn de aangegeven velden in te vullen?