Gelijke kansen, persoonlijke behandeling

Ons onderwijsconcept is gebaseerd op het Agora onderwijs. Onderwijs waarbij leerlingen van verschillende leeftijden en verschillende niveaus bij elkaar in een coachgroep zitten. Onderwijs dat dus niet per se plaats vindt in een lokaal, met lesmethodes, toetsen, cijfers en een leraar voor de klas.

Het Agora-onderwijs bestaat 10 jaar. Om dat te vieren hebben oprichters Jan Fasen en Sjef Drummen een prachtig boek (link toevoegen) uitgegeven. Hierin vertellen zij over de visie en de praktische uitwerking van het Agora-concept. Ook de wetenschappelijke onderbouwing wordt hierin besproken. Van belangrijke motivatietheorieën tot de neurowetenschap: het Agora-onderwijs is gebaseerd op onderwijskundige theorieën en wetenschappelijk onderzoek. 

Belangrijke rol voor ouders

Bij PantAgora spelen ouders een belangrijke rol. We vragen ouders om stageplaatsen aan te bieden, workshops te geven over hun vak of inspiratiesessies geven waarbij ze hun passie delen. Er zijn immers heel veel challenges te bedenken over onderwerpen waar wij als school geen expert in zijn, maar waar ouders wel expertise in hebben. Zo zie je maar: ons gezamenlijke netwerk is groter dan je denkt!

Heb je een vraag over PantAgora? Stel hem hier!

Zou je zo vriendelijk willen zijn de aangegeven velden in te vullen?