Kies je locatie
Algemeen
Pantarijn
MHV Wageningen
VMBO Wageningen
PRO Wageningen
Rhenen
Kesteren
Pantarijn

PANTAGORA
10-14 ONDERWIJS

Powered by PO-VO Wageningen

Ben jij nieuwsgierig? Wil je graag zelf bepalen wat en hoe je leert? Wil je graag ontdekken wat er in de wereld allemaal te ontdekken valt? Dan ben je bij PantAgora 10-14 helemaal op je plek!

PantAgora 10-14: een nieuw initiatief voor leerlingen van 10-14 jaar
Om kinderen gelijke kansen te bieden, dien je ze allemaal anders te behandelen. Daarom slaan we de handen ineen en start het primair onderwijs en het voorgezet onderwijs in Wageningen samen een nieuw initiatief voor leerlingen van 10-14 jaar: PantAgora 10-14. Enerzijds om de doorgaande lijn van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs te bevorderen. Anderzijds om een nieuw onderwijsconcept neer te zetten dat gebaseerd is op het Agora onderwijs in Roermond. Onderwijs waarbij leerlingen van verschillende leeftijden en verschillende niveaus bij elkaar in een coachgroep zitten. Onderwijs dat dus niet perse plaats vindt in een lokaal, met lesmethodes, toetsen, cijfers en een leraar voor de klas. In PantAgora 10-14 sluiten we aan bij de ontwikkelbehoeften en talenten van de leerlingen. Bij PantAgora 10-14 stel je jouw keuze voor het voortgezet onderwijs uit. Hierdoor heb je langer de tijd om je te ontwikkelen en te ontdekken wat bij jou past.

Leren op jouw manier
Leren omdat je iets wilt weten. Vanuit jouw leervraag bepaal je samen met een coach jouw persoonlijke leerroute. Dat noemen we een ‘challenge’. Tijdens challenges ga je op zoek naar informatie, plekken en mensen die je kunnen helpen. Een challenge kun je alleen doen of samen met andere leerlingen. Waarom is iets bijvoorbeeld ‘in de mode’ en waarom willen we dat opeens allemaal? Een goede vraag, die je goed moet onderzoeken. Daar maak je dus een plan voor. Je coach houdt daarbij in de gaten wat en hoe je leert, en helpt als dat nodig is.

De vijf werelden van Agora
PantAgora is een vorm van onderwijs op basis van Agora. Bij Agora kijk je naar een onderwerp of leervraag vanuit één van de vijf Agora werelden: een wetenschappelijke, kunstzinnige, maatschappelijke, spirituele en sociaal-ethische wereld. Zie het als vijf verschillende brillen om naar de wereld te kijken. De onderwerpen die jóu interesseren, ga je verder onderzoeken en bekijk je steeds door een andere bril. Op deze manier bekijk je de wereld van alle kanten en leer je zoveel mogelijk over jezelf én over de wereld om je heen.

Hoe ziet een typische PantAgora 10-14 schooldag eruit?
Elke dag begin je om 9.00 uur met je eigen groep van zo’n vijftien leerlingen van verschillende leeftijden en niveaus. Na de gezamenlijke start, ga je aan de slag met je eigen challenges. Tussendoor heb je pauzes, overlegmomenten en een verplicht leeshalfuur. Om 15.00 uur zit je schooldag erop.

Meer weten of aanmelden?
Wil je je aanmelden of wil je meer weten over wat PantAgora 10-14 jou kan bieden? Dat kan! Omdat PantAgora een nieuw onderwijsconcept is, zijn er een aantal stappen nodig voordat een toekomstige leerling definitief is ingeschreven. Dit gaat als volgt:

•             Een eerste kennismakingsgesprek met zowel de leerling als de ouders/verzorgers.
•             Contact met school van herkomst; overdracht informatie betreffende leerling.
•             Zo nodig gesprek met aannamecommissie; indien er vragen zijn die om meer informatie vragen.
•             De toekomstige leerling doet mee aan een proefchallenge.
•             Gesprek met betrekking tot verwachtingen PantAgora 10-14: ook dit gesprek is met zowel de toekomstige leerling als met de ouders.
•             Inschrijving op PantAgora 10-14 als voorafgaande punten positief voltooid zijn.

Vragen of direct een kennismakingsgesprek inplannen? Neem hiervoor contact op met Froukje Boselie via fboselie@pantarijn.nl

Bekijk de flyer