Leerlingen en coaches over PantAgora

PantAgora voortgezet onderwijs

PantAgora is een vorm van onderwijs bij Pantarijn op basis van Agora. Bij Agora kijk je naar een onderwerp of leervraag vanuit één van de vijf Agora-werelden: een wetenschappelijke, kunstzinnige, maatschappelijke, spirituele en sociaal-ethische wereld. Zie het als vijf verschillende brillen om naar de wereld te kijken. De onderwerpen die jóu interesseren, onderzoek je verder en bekijk je steeds door een andere bril. Op deze manier bekijk je de wereld van alle kanten en leer je zoveel mogelijk over jezelf én over de wereld om je heen..

zo leer je op paNTAGORA 

Op PantAgora vormen challenges de basis van het onderwijs. We maken een onderscheid tussen 2 challenges:

1. Aanbodgestuurde challenges

Er is een vakexpert aanwezig die je vakinhoudelijke informatie geeft en je inspireert

2. Vraaggestuurde challenges

Hier sta jij aan het roer. Je gaat op zoek naar informatie, plekken en mensen die je kunnen helpen. Onze coaches begeleiden je.

Een onderwijsvorm waarbij leerlingen voornamelijk leren aan de hand van challenges vraagt ook een andere manier van het volgen van de voortgang van de leerlingen. Net zoals bij andere Agora scholen wordt er bij PantAgora gebruik gemaakt van de ChallengeMonitor en de VoortgangsMonitor. In de ChallengeMonitor wordt de voortgang per challenge bijgehouden en in de VoortgangsMonitor wordt de algemene voortgang bijgehouden.

PantAgora onderbouw

Een ‘brede brugklas‘ van 3 jaar.

Geen afdelingen in vmbo, havo en vwo maar iedereen leert samen en van elkaar.

Geen toetssysteem, maar een kwaliteitssysteem waarmee de leerling kan zien wat hij vandaag meer geleerd heeft dan gisteren.

pantagora bovenbouw

Het onderwijs van de PantAgora leerroute binnen Pantarijn kent hetzelfde doel voor het onderwijs en de leerlingen als het reguliere onderwijs: het behalen van het eindexamen.

De bovenbouw PantAgora verzorgt, aansluitend op de 3-jarige PantAgora onderbouw, onderwijs  ter voorbereiding op het doen van het eindexamen in de richting Mavo, Havo of VWO. Waar in de onderbouw de begeleiding en ondersteuning met name van de coach komt, verschuift dit in de bovenbouw meer richting de vakexperts. Er blijft een coach gekoppeld aan elke PantAgora bovenbouwleerling, maar de coaching zal minder intensief zijn dan in de onderbouw, omdat de leerling een groter deel van de tijd begeleid wordt door vakexperts.

UITGANGSPUNTEN EXAMENTRAJECT

Algemeen: leerlingen werken de laatste jaren voorafgaand aan het examen heel gericht aan de benodigde vakinhoud in Agoriaanse stijl. Door de challenges die ze in de voorafgaande jaren hebben uitgevoerd, hebben ze geleerd zelfstandig te werken, zelf te plannen en op verschillende manieren kennis op te doen. Deze vaardigheden komen nu goed van pas bij een succesvolle voorbereiding op het examen.

We creëren zoveel mogelijk ruimte in het PTA om met de leerlingen een betekenisvol onderwijsprogramma te kunnen maken.

De examenkandidaten nemen pas deel aan de toetsen uit het PTA wanneer zij kunnen aantonen zich hier voldoende op te hebben voorbereid.

AANMELDEN VOOR PANTAGORA 
(voor schooljaar 2023-2024 niet meer mogelijk)

aanmeldformulier van PantAgora

 

Heb je een vraag over PantAgora? Stel hem hier!

Wil je meer weten over PantAgora, of een kennismakingsgesprek aanvragen? Laat het ons weten.

Zou je zo vriendelijk willen zijn de aangegeven velden in te vullen?