keuzeproces in klas 2 

In klas 2 gaat de leerling een profiel kiezen voor klas 3. De vier profielen zijn:

- Dienstverlening & Producten;
- Economie & Ondernemen;
- Produceren, Installeren en Energie;
- Zorg en Welzijn.

Een goede keuze is belangrijk voor leerplezier en een mooi diploma! Om de leerling te laten oriënteren op een profiel is er in leerjaar 2 een stappenplan.

Stap 1 - het lezen van de opleidingskaart en presentatie (deze vind je onder de pagina downloads)

Stap 2 - het volgen van de presentatie van de vakdocent over een profiel tijdens het Open Huis. U krijgt hiervoor een uitnodiging.

Stap 3 - in januari wordt er lesgegeven in de vier profielen van de bovenbouw. De leerlingen in leerjaar 2 zien op deze manier wat de keuzes zijn in de bovenbouw.

Stap 4 - het maken van een voorlopige keuze voor een profiel in februari. Hierbij zijn er gesprekken tussen mentor, ouders en leerling over motivatie voor de keuze.

Stap 5 - het maken van een definitieve keuze in maart.