Voorlichting voor klas 2 

Beste ouder/verzorger(s) en leerlingen van klas 2,

Welkom op ons digitale open huis. 
Wij vinden het jammer dat wij niet live onze school kunnen laten zien aan jullie. 
Een profiel kiezen doe je zeker door te ervaren wat wij als school te bieden hebben aan opleidingen voor klas 3. Een goede keuze is belangrijk voor leerplezier en een mooi diploma! Om je alvast te orienteren op klas 3 hebben de docenten van de profielen uit klas 3 en 4 een presentatie gemaakt (30 minuten) over het profiel en welke vakken ermee samenhangen. Er is hier ook de gelegenheid om vragen te stellen. 

We hebben voor elk profiel 1 voorlichtingsronde. 

Voorlichting Profiel D&P,  16.15 uur 

Voorlichting Profiel E&O, 18.30 uur 

Voorlichting Profiel PIE,   19.30 uur 

Voorlichting Profiel Z&W, 20.15 uur