Jouw eigen mentor

Alle leraren bij ons op school zijn in principe ook mentor. Jij hebt je eigen mentor: jouw aanspreekpunt en vertrouwenspersoon. Je hebt regelmatig persoonlijke gesprekjes met hem of haar. Als je met iets zit waar je mentor jou niet bij kan helpen, dan is er een intern en een extern zorg- en adviesteam.

Twee zorgcoördinatoren

We hebben twee zorgcoördinatoren bij Pantarijn VMBO. Mevrouw Van Breda is verantwoordelijk voor intake en determinatie, meneer Van Noort is verantwoordelijk voor sociale veiligheid.
Hun e-mailadressen zijn:
mbreda@pantarijn.nl
onoort@pantarijn.nl

Kijk het filmpje met mevrouw Van Breda ⤵️

Intern en extern zorg- en adviesteam

Voor extra ondersteuning is er het intern zorg- en adviesteam. Dit team kan bijvoorbeeld een orthopedagoog, een begeleider passend onderwijs of de schoolagent raadplegen.
Als we op school niet voldoende hulp en ondersteuning kunnen bieden, bespreekt het extern zorg- en adviesteam wat je nodig hebt. In dit team zitten een schoolarts, iemand van de gemeente Wageningen, de leerplichtambtenaar, de orthopedagoog en de schoolmaatschappelijk werker.

Orthopedagoog en pedagogisch medewerker

De orthopedagoog geeft adviezen over leer- en gedragsproblemen, begeleidt leerlingen en voert onderzoeken en testen uit. De pedagogisch medewerker voert begeleidingsgesprekken met leerlingen. Hij vangt leerlingen op die uit de klas gestuurd zijn. Hij geeft ook de training Rots en Water (sociale vaardigheden) en een training om faalangst te verminderen.

Heb je een vraag over Pantarijn VMBO? Stel hem hier!

Zou je zo vriendelijk willen zijn de aangegeven velden in te vullen?