Beste ouders/verzorgers,

Ik ben Hans Brandwacht, teamleider van ISK, de internationale schakelklas in Wageningen. U bent voor langere tijd in Nederland en u zoekt een goede school voor uw kind(eren). ISK kan die plek zijn. ISK is de internationale schakelklas van de middelbare school Pantarijn in Wageningen. ISK is een school voor leerlingen van 12 tot 18 jaar die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn. Ons onderwijs is erop gericht de leerlingen te laten instromen in het reguliere Nederlandse onderwijs.

Alle leerlingen op ISK zijn uit hun eigen land vertrokken. Het zijn kinderen van arbeidsmigranten, vluchtelingen, kinderen van ouders die een aantal jaar op de Wageningse universiteit werken, van ouders met een Nederlandse nationaliteit die jarenlang in het buitenland hebben gewoond en kinderen die door gezinshereniging in Nederland zijn komen wonen.

U weet uit ervaring wat het betekent om een vertrouwde omgeving, familie en vrienden achter te moeten laten. Op ISK zie ik de leerlingen opbloeien in de rust en de structuur die ISK biedt. Ze hebben er de tijd om hun draai te vinden en om kennis te maken met allerlei aspecten van het leven in Nederland buiten school, en tijd om nieuwe vriendschappen te sluiten.

De ervaring leert dat de kleinschaligheid van ISK, de kleine klassen en de intensieve begeleiding een bijzonder positieve invloed hebben op het proces van ‘landen’. Ik zie hoe ze moed en vertrouwen opbouwen om de stap te maken naar het reguliere onderwijs. De leerlingen hebben behoefte aan een krachtige leeromgeving, op een school waar veiligheid, warmte, begrip en een serieus studieklimaat heerst. Er is behoefte aan een degelijke springplank waar ook aandacht is voor zaken die niet direct met onderwijs of school te maken hebben, maar daar wel een heel grote invloed op hebben.

Voor een goede start van uw kind(eren) in Nederland is het zo snel mogelijk leren van de Nederlandse taal van groot belang. Zo kan hij of zij meedoen in de buurt, teamgenoten verstaan op de sportclub, deelnemen aan allerlei culturele activiteiten maar vooral: straks naar het reguliere onderwijs gaan. Voor geen van de ISK-leerlingen is Nederlands hun eerste taal. Ze hebben een gezamenlijk vertrekpunt van waaruit ze vol vertrouwen de nieuwe taal leren beheersen. Dat doen ze onder deskundige begeleiding van ons team. Zo worden ze goed voorbereid om door te stromen naar het reguliere onderwijs dat past bij de capaciteiten van de leerling.

Graag ontvang ik u en uw kind(eren) op ISK voor een nadere kennismaking. U kunt mij ook een mail sturen met vragen die u nog heeft: hbrandwacht@pantarijn.nl
Benieuwd naar de ervaringen van andere ouders met ISK? Lees hun verhalen hier

Hans Brandwacht, Teamleider Pantarijn ISK