Benodigde materialen

De leerlingen krijgen op school alle materialen en inloggegevens die zij nodig hebben tijdens de lessen. Voor de sportlessen moeten zij eigen sportkleding meenemen.

Onderwijs is gratis

Het onderwijs op ISK is gratis, wij worden gefinancierd vanuit de overheid.

Lestijden

Er is les op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.
Op vrijdag eindigen de lessen om 13.15 uur.

1ste uur 09.00– 10.00 uur
2de uur 10.00 – 11.00 uur
Pauze
3de uur 11.15 – 12.15 uur
4de uur 12.15 – 13.15 uur
Pauze
5de uur 13.45 – 14.45 uur
6de uur 14.45 – 15.45 uur

Individuele hulp bij huiswerk

Leerlingen kunnen individuele hulp van een tutor krijgen bij het maken van hun huiswerk. Deze tutoren zijn enthousiaste studenten van de Wageningse universiteit. De begeleiding is op vrijdagmiddag of zaterdagmorgen. 

OuderavondEn

Ieder jaar organiseren we een ouderavond waarop alle ouders/verzorgers van de leerlingen op Pantarijn elkaar ontmoeten. De leerlingen zijn hier zelf ook bij aanwezig. Voor iedere taal is er ook een tolk. Op de ouderavond leggen we alles uit over het onderwijs op ISK en besteden we aandacht aan het onderwijssysteem in Nederland. Er is ruimte voor het stellen van vragen en om kennis te maken met de andere ouders/verzorgers en schoolgenoten van uw kind(eren). We vinden het heel belangrijk dat u weet wat uw zoon/dochter op school leert en meemaakt!

VAKANTIEROOSTER VOOR HET SCHOOLJAAR 2022-2023

Herfstvakantie: maandag 24 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie: maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie: maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023
2e Paasdag: maandag 10 april 2023
Meivakantie: maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaart: donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023
2e Pinksterdag: maandag 29 mei 2023
Zomervakantie: maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2023

VERTROUWENSPERSONEN 

Het kan voorkomen dat een leerling met problemen worstelt waar hij/zij niet uitkomt. De eerst aangewezen persoon om deze leerling op school bij te staan, is de mentor. Als deze van oordeel is dat de bij de leerling levende problemen van dien aard zijn dat er een specialistische benadering nodig is, wordt de vertrouwenspersoon ingeschakeld. Ook is het mogelijk dat de leerling uit zichzelf contact opneemt met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon kan de leerling adviezen geven, maar ook bemiddelen bij directie, docenten en ouders.

De vertrouwenspersonen van ISK Pantarijn zijn:

Mevrouw L. Kroes         e-mail:  lkroes@pantarijn.nl 
Mevrouw A. Maljaarts  e-mail: amaljaars@pantarijn.nl