Op naar een passende vervolgschool

Op ISK werken we heel hard met elkaar om de leerlingen voor te bereiden op de vervolgstap naar een nieuwe school. We bespreken iedere leerling regelmatig met alle docenten. Samen brengen we een advies uit voor een vervolgschool. Bij het advies spelen verschillende factoren mee:

• Hoe oud is de leerling? Leerlingen tussen de 12 en 16 jaar krijgen een ander traject dan leerlingen ouder dan 16 jaar.
• Hoeveel scholing heeft de leerling gehad in het land waar hij of zij vandaan komt?
• Waar liggen de interesses van de leerling?
• Hoe snel heeft de leerling Nederlands en andere vakken geleerd?
• Wat is het taalniveau van de leerling?

Op basis hiervan bepalen we een passend uitstroomniveau. Hiervoor gebruiken we landelijk vastgestelde eisen.

Individueel schooladvies

We hebben regelmatig gesprekken over het vervolgtraject met de leerling en de ouders. Samen zoeken we een passende vervolgschool, we helpen bij het inschrijven en we gaan er een keer op kennismakingsbezoek met de leerling en de ouders/verzorgers. In overleg met de nieuwe school gaat de leerling er misschien alvast een paar keer stage lopen. Dit is een individueel traject en voor iedere leerling weer anders!