Onderwijs in een veilige vertrouwde omgeving

Op de ISK zitten leerlingen die allemaal hetzelfde meemaken: ze zijn nieuw in deze omgeving en ze spreken het Nederlands niet zo goed als hun eigen taal. Of nog helemaal niet. Ons team zorgt ervoor dat zij zich veilig en vertrouwd voelen. Ook de klasgenoten onderling hebben veel steun aan  elkaar. Leerlingen zijn bij ons snel gewend!

Zo snel mogelijk starten

Leerlingen kunnen op ieder moment in het schooljaar starten op ISK. Het liefst starten we zo snel mogelijk, want hoe eerder de leerling begint met Nederlands leren, hoe beter! Leerlingen mogen maximaal 2 jaar ISK-onderwijs volgen. We bekijken voor iedere leerling afzonderlijk hoe lang hij of zij nodig heeft. Sommigen lukt het om binnen een jaar de taal voldoende te leren.

Klassen per taalniveau

Aan de hand van het kennismakingsgesprek en door middel van toetsen bepalen we in welke klas een leerling het best past. We kijken niet naar de leeftijd, maar naar het taalniveau. Leerlingen die net beginnen met het leren van de taal plaatsen we bij elkaar in een klas, leerlingen die al langer in Nederland zijn en hetzelfde taalniveau hebben komen ook bij elkaar in een groep. We hebben 4 klassen. De klassen zijn klein (ongeveer 15 leerlingen), zodat we veel aandacht kunnen besteden aan iedere leerling. In elke klas zitten leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.

Nederlands leren staat voorop

Een belangrijk deel van de lestijd wordt gebruikt om Nederlands te leren lezen, spreken, schrijven en begrijpen. Daarnaast krijgen de leerlingen de vakken rekenen/wiskunde, wereldoriëntatie/burgerschap, drama, creatieve vorming, sport en als dit nodig is Engels. Ook besteden we tijdens lessen LOB (LoopBaanOriëntatie) aandacht aan het Nederlandse onderwijssysteem en doen we een eerste oriëntatie op beroepen en studies in Nederland.
Verder leren we leerlingen nadenken over hun eigen leerproces en de vaardigheden die ze nodig hebben om op school goed te functioneren, zoals samenwerken, huiswerk plannen, sociale vaardigheden, et cetera.

Afwisselende lessen

Voor het leren van de taal en voor rekenen maken we gebruik van een digitale methode. Voor Nederlands werken we met een thematische methode, speciaal voor jongeren. Rondom de thema’s in de lessen Nederlands organiseren we ook regelmatig praktische lessen. De leerlingen maken zo kennis met de omgeving en met de Nederlandse samenleving. Ze volgen bijvoorbeeld een kookles of techniekles met Nederlandse leerlingen, gaan op bezoek bij bedrijven in Wageningen, houden interviews met buurtbewoners, speeddaten met Nederlandse leerlingen of krijgen een les van mensen die iets over hun beroep vertellen. Na ongeveer 3 weken ronden we het thema af met een toets. De leerlingen krijgen daar een cijfer voor.

Toetsen

Na ongeveer vijf maanden kijken we hoeveel de leerling geleerd heeft, aan de hand van toetsen die door ISK’s landelijk gebruikt worden. Dit zijn toetsen voor lezen, luisteren, schrijven en woordenschat. Ook nemen we één keer per jaar een spreektoets af. De normering van deze toetsen wordt gedaan volgens het ERK-model (Europese Referentie Kaders: A1 - A2 - B1 - B2). Verder krijgen de leerlingen ook een rekentoets en, als dit nodig is, een toets voor hun niveau van het Engels. Dit gebeurt pas later in het ISK-traject.

Rapportgesprek

We bespreken de resultaten van alle toetsen met de ouders/verzorgers en de leerling in een individueel rapportgesprek. Dit doen we twee keer per jaar.