de start: het Kennismakingsgesprek

Voordat uw kind op ISK begint, is er eerst een kennismakingsgesprek met de leerling en u, de ouders of verzorgers. Tijdens dit gesprek maken we kennis met elkaar, leggen wij uit wat we doen op ISK, kunt u rondkijken op de school en regelen we een aantal praktische zaken. U vult ook het aanmeldformulier in. Familieleden, vrijwilligers van Vluchtelingenwerk en andere betrokkenen bij het gezin zijn ook van harte welkom bij het kennismakingsgesprek.

Het kennismakingsgesprek vindt plaats op ISK. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Laura Wouters (onderwijs- en zorgcoördinator) of Hans Brandwacht (teamleider).

Ons aanmeldformulier vult u digitaal in en stuurt u naar Laura Wouters lwouters@pantarijn.nl

aanmeldformulier