COMMUNICATIE MET LEERLINGEN EN OUDERS

Mentoren en vakdocenten maken gebruik van Magister om te communiceren met leerlingen en/of ouders. In Magister kunnen ouders en leerlingen inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord om inzage te krijgen in studieresultaten. Op het Ouderportaal zijn algemene informatie, de jaarplanning en studiegidsen te vinden. Wekelijks wordt er per mail een digitale nieuwsbrief verstuurd naar leerlingen en ouders. We gaan ervan uit dat ouders het waarderen om deze digitale nieuwsbrief te ontvangen. Specifieke berichtgeving naar een bepaalde klas of leerling wordt meestal per brief of e-mail verzonden.

Via Instagram worden schoolactiviteiten gedeeld. Bij het aanmeldingsformulier van de school vragen we ouders om een e-mailadres op te geven. Dit adres wordt uitsluitend gebruikt voor zaken die betrekking hebben op hun kind of leerlingen in het algemeen, op schoolniveau, binnen de afdeling of in een specifieke groep. Door het ondertekenen van het aanmeldingsformulier stemmen ouders in met het gebruik van hun e-mailadres voor deze doeleinden.

Bij alle vormen van communicatie hanteren wij strikte naleving van de privacywetgeving.