Hier vind je allerlei documenten die van belang zijn voor de leerlingen van Pantarijn Wageningen MHV. Klik op het document dat je wilt downloaden. Het document opent in een nieuw scherm.

Studiegidsen onderbouw

Studiegids leerjaar 1 2020-2021

Studiegids leerjaar 2 2020-2021

Studiegids leerjaar 3 2020-2021

••••

Schoolgids Pantarijn MHV 2021-2022

Schoolmagazine Pantarijn MHV

Aanmeldformulier schooljaar 2020-2021

anschaffen BYOD (Bring Your Own Device) 

Lijst zelf aan te schaffen leermiddelen

Schoolondersteuningsprofiel

Dyslexieprotocol

Lestabellen

Sport-Xtra programmaboekje 2020-2021