Hier vind je allerlei documenten die van belang zijn voor de leerlingen van Pantarijn Wageningen MHV. Klik op het document dat je wilt downloaden. Het document opent in een nieuw scherm.

 

Programma's van toetsing en afsluiting Schooljaar 2020-2021 (bovenbouw)

Inleiding en Jaarplan Toetsen

PTA Mavo 3 2020 2021

PTA Mavo 4 2020 2021

PTA Havo 4 2020 2021

PTA Havo 5 2020 2021

PTA Vwo 4 2020 2021

PTA Vwo 5 2020 2021

PTA Vwo 6 2020 2021

 

Toetsoverzichten bovenbouw

Toetsoverzicht Mavo 3 2020 2021

Toetsoverzicht Mavo 4 2020 2021

Toetsoverzicht Havo 4 2020 2021

Toetsoverzicht Havo 5 2020 2021

Toetsoverzicht Vwo 4 2020 2021

Toetsoverzicht Vwo 5 2020 2021

Toetsoverzicht Vwo 6 2020 2021

 

Programma's van toetsing en doorstroming 2020-2021 (onderbouw) 

Bevorderingsnormen onderbouw MHVG

MH1 PTD 20-21

HV1 PTD 20-21

Mavo2 PTD 20-21

HV2 PTD 20-21

Havo3 PTD 20-21

Vwo3 PTD 20-21

Gym1 PTD 20-21

Gym2 PTD 20-21

Gym3 PTD 20-21
 

Studiegidsen onderbouw

Studiegids leerjaar 1 2020-2021

Studiegids leerjaar 2 2020-2021

Studiegids leerjaar 3 2020-2021

••••

Examenreglement Pantarijn 2020-2021_aangepaste versie 23 maart 2021 

••••

Schoolgids Pantarijn MHV 2021-2022

Schoolmagazine Pantarijn MHV

Aanmeldformulier schooljaar 2020-2021

anschaffen BYOD (Bring Your Own Device) 

Lijst zelf aan te schaffen leermiddelen

Schoolondersteuningsprofiel

Dyslexieprotocol

Lestabellen

Sport-Xtra programmaboekje 2020-2021