Perspectief van de ouders

De ouderraad draagt vanuit het ouderperspectief bij aan een leerzame, werkzame en plezierige school waar leerlingen hun talenten kunnen ontdekken. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de ouderraad, de schoolleiding en andere vertegenwoordigers van de school.

Klassenouders

De klassenouders spelen een belangrijk rol in de communicatie tussen school en ouders. Zij brengen vragen en zorgen van ouders over aan de schoolleiding en vormen het platform voor gesprekken met de schoolleiding over die vragen en zorgen. Zo onderkennen we zaken waarvoor de ouderraad of de schoolleiding actie moet ondernemen.
Klassenouders vertegenwoordigen de ouders per klas of mentorgroep. Ze hebben een paar keer per jaar een bijeenkomst samen met andere klassenouders en met de teamleider en de contactouder(s) van de ouderraad. Op de ouderavond in september/oktober wordt gevraagd wie de taak van klassenouders op zich willen nemen. Er zijn twee klassenouders per klas of groep.

De ouderraad van Pantarijn MHV

 

In alfabetische volgorde zijn dat:
Renate Baanstra, Jos Bijman (voorzitter), Monique van der Gaag, Marrit Nolten, Sandra Slotboom, Esther Stijns (penningmeester)

Mailadres OR: ouderraad-mhv@pantarijn.nl

Heb je een vraag over Pantarijn MHV? Stel hem hier!

Zou je zo vriendelijk willen zijn de aangegeven velden in te vullen?