Perspectief van de ouders

De ouderraad draagt vanuit het ouderperspectief bij aan een leerzame, werkzame en plezierige school waar leerlingen hun talenten kunnen ontdekken. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de ouderraad, de schoolleiding en andere vertegenwoordigers van de school.

De ouderraad is te bereiken via ouderraad-mhv@pantarijn.nl