ONZE VIER BEWEGINGEN 

Het Montessori gedachtegoed hebben wij omgezet naar vier bewegingen die binnen ons onderwijs centraal staan in een onderwijssituatie die uitgaat van vertrouwen, verantwoordelijkheid en verantwoording.

1.Leren doe ik zelf 

Je leert zelfstandig te werken waarbij je steeds meer verantwoordelijkheid neemt en krijgt over je eigen leerproces.    

2. Leren past bij mij 

Je leert welke manier van leren (wijze, tempo, niveau) het beste bij je past.  

3. Leren helpt mij creëren  

Je leert kiezen en maakt steeds actievere en bewustere keuzes binnen het onderwijsaanbod. “Ik ben een leerder, weet wat ik nodig heb en belangrijk vind.”    

4. Leren verbindt mij met de ander  

Je leert je eigenheid kennen en levert met je talent(en) een belangrijke bijdrage aan het geheel. Hierbij maak je verbinding met de buitenwereld. 

De havo/vwo-klas

Met een havo-, havo/vwo- of vwo-advies, kom je in de havo/vwo-klas. Je krijgt er les op havo/vwo-niveau. In de tweede havo/vwo-klas werk je op op havo- óf op vwo-niveau. Als je resultaten goed genoeg zijn, kun je ook kiezen voor Gymnasium 2.

HET NIEUWE GYMNASIUM: CREATIEF DENKEN EN DOEN

Wist je dat er bij ons op school meer leerlingen hun diploma halen op een hoger niveau dan het basisschooladvies dat ze in groep 8 kregen? Meer dan op vergelijkbare scholen! Het Nieuwe Gymnasium geeft modern onderwijs aan leerlingen die creatief denken en creatief doen, die graag zaken tot op de bodem uitzoeken en die een brede belangstelling hebben. Leerlingen dus die graag van alles willen leren. De vakken op Het Nieuwe Gymnasium zijn breed van opzet. Ze heten bijvoorbeeld Natuur en Gezondheid of Wereldverkenning en er zijn projecten waarin vakken worden samengevoegd. Hier hoort natuurlijk ook bij dat je heel goed leert samenwerken en reflecteren - begrijpen hoe je zelf leert en daar steeds beter in worden. Want: non scholae, sed vitae discimus! (we leren niet voor school, maar voor het leven). Kijk het filmpje! ⤵️

Programma van Toetsing en Doorstroming

Voor elk vak staat in het Programma van Toetsing en Doorstroming (PTD) welke toetsen en projecten in de loop van het schooljaar op het programma staan en hoe zwaar deze meewegen bij de rapportcijfers en het eindcijfer. De docenten bespreken de PTD’s aan het begin van het schooljaar in de lessen. Ze worden gepubliceerd op het Ouderportaal.