Pantarijn Praktijkonderwijs ontvangt ESF-subsidie voor arbeidstoeleiding 

De minister van SZW heeft ESF-subsidie toegezegd aan de gemeente Ede, die als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Foovalley voor schooljaar 2020-2021 een aanvraag voor zowel ESF als Coronacrisisfonds REACT-EU heeft ingediend voor PrO en vso. Voor Pantarijn Praktijkonderwijs betekent dit een ESF-subsidiebedrag van circa € 22.000.

Onze school investeert de extra ESF-middelen in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing / arbeidsintegratie van de eigen leerlingen. De ESF-middelen worden gebruikt om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren met een breed gevarieerd up-to-date aanbod van praktijkvakken/werksituaties, zoals het modulair aanbod in de bovenbouw (sectorfase) gericht op Detailhandel, Horeca & Dienstverlening, Groen en Techniek.

Europees Sociaal Fonds 

Het ESF is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijker arbeidskansen voor alle EU-burgers. Voor PrO/vso in Nederland is € 16,5 miljoen ESF-subsidie beschikbaar gesteld voor de periode 2020-2021, vanuit het Coronacrisisfonds REACT-EU voor PrO/vso € 16,5 miljoen voor 2020-2021 en € 25 miljoen voor 2021-2022. De subsidie wordt verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio's in Nederland. De extra ESF REACT-EU middelen worden door PrO/vso aangewend om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren, zodat de mogelijkheden tot arbeidsinpassing van de leerlingen worden vergroot in de context van de COVID-19-pandemie en crisisherstel.