Stage in de richting van jouw keuze

Voordat je naar de bovenbouw gaat, kies je een sector waarin je zou willen werken. Je doet een test om zicht te krijgen op de beroepsrichting die jou het leukst en interessantst lijkt.

Je hebt in jaar 2 en 3 al stage gelopen, maar nu wordt dit uitgebreid naar meer dagen per week. Je krijgt minder algemene  op school, maar deze worden als dat nodig is wel meer afgestemd op jouw beroepskeuze en richting van jouw stage.

Vijf sectoren om uit te kiezen

In de bovenbouw kun je kiezen uit vijf sectoren: Techniek, Groen, Dienstverlening, Horeca en Detailhandel. Binnen elke sector zijn er drie niveaus van onderwijs. En binnen elke sector kun je branche-certificaten behalen. Wanneer je het nog moeilijk vindt om te kiezen mag je ook twee sectoren combineren.

Duaal traject: leren en werken

Je kunt in de bovenbouw ook een ‘duaal traject’ volgen. Dat is een combinatie van leren en werken, in overleg met je stagewerkgever. Je hebt dan een arbeidsovereenkomst van drie of vier dagen per week en gaat de andere dagen naar school. Zo’n dienstverband kan op ieder moment van het schooljaar ingaan.

Eindexamen

In de bovenbouw werk je verder aan je portfolio om deel te nemen aan je eindexamen. Kijk hier voor de examenhandleiding en het examenreglement. Wanneer je je diploma Praktijkonderwijs hebt behaald stroom je uit naar de arbeidsmarkt of vervolg je je opleiding op het MBO (Entree).

Hulp van het stagebureau

Stagecoördinator meneer André Buisman en stagebegeleider mevrouw Annet Roelofs van ons stagebureau helpen leerlingen met het vinden van een werkplek. Ze hebben contacten bij werkgevers, maar ook bij diverse gemeenten, re-integratie bureaus, UWV, de Consulent Arbeid van MEE en de sociale werkvoorziening. 

Heb je een vraag over Pantarijn PrO? Stel hem hier!

Zou je zo vriendelijk willen zijn de aangegeven velden in te vullen?