Algemene en praktijkvakken

In het 1e jaar op Pantarijn PrO zit je samen met klasgenoten tussen de 12 en 14 jaar. Jullie komen allemaal uit het speciaal basisonderwijs en uit het reguliere basisonderwijs. Je ziet veel terug van wat je op de basisschool gewend was. Ongeveer de helft van de tijd krijg je vakken zoals Nederlands, rekenen/wiskunde, informatica en Engels. De andere helft is voor de praktijkvakken. In het 1e leerjaar zijn dat verzorging/koken, algemene techniek, arbeidstraining, zorg en welzijn, groenverzorging, ict, ckv en gym.

Sommige leerlingen worden worden in het eerste jaar gevolgd om te kijken of zij kunnen voldoen aan de eisen voor het VMBO. Eventueel stromen zij aan het einde van het schooljaar door naar het VMBO.

Heb je een vraag over Pantarijn PrO? Stel hem hier!

Zou je zo vriendelijk willen zijn de aangegeven velden in te vullen?