Catherine: ‘Elkaar willen begrijpen’

Creativiteit

Met de kunstvakken wil ik creativiteit aanboren bij kinderen. Ik wil ze laten zien dat er een wereld is achter alle taal en de Nederlandse woorden die ze moeten leren. Op een andere manier nadenken en kijken wat je beeldend duidelijk kan maken aan elkaar. Elkaar proberen te begrijpen juist zonder woorden te gebruiken. Het is ontzettend mooi om te zien hoe de leerlingen van ISK elkaar willen begrijpen en open staan om nieuwe dingen te leren. Het enthousiasme van de leerlingen geeft me altijd weer een boost om mooie nieuwe dingen te verzinnen die hen zullen stimuleren zich te uiten.

Speeltuin

Ik zie kinderen die even verdwijnen in een beeldend proces, die in een speeltuin zijn waar ze alles mogen pakken, rotzooi mogen maken en vooral van alles mogen proberen, niet aan regeltjes hoeven te voldoen, geen cijfers krijgen maar iets maken omdat ze dat willen en kunnen. Het is naar mijn mening ontzettend belangrijk voor deze kinderen om even te verdwijnen in iets, hun gedachten te laten gaan en te spelen, dingen te proberen. Ik kijk er elke keer weer naar uit om mijn lokaal en speeltuin te openen voor deze kinderen en ze te begeleiden in hun beeldende proces, waar ze dan ook zijn.

Universele taal

De leerlingen kunnen ervaren dat kunst, net als muziek en dans, een taal kan zijn die universeel is. Je kan met iedereen praten als je deze taal aanleert. Ik vind het ontzettend mooi als ik zie dat ze dit beginnen te begrijpen, en als hun ogen oplichten.

Verbinding

Kunst is een manier om te verbeelden wat je misschien niet in woorden kan uitdrukken of wat alleen tot uiting kan komen in beeld. Ook herkenning in elkaars beelden en verhalen en de gesprekken die hierdoor ontstaan creëren verbinding met elkaar en met de kunst. In mijn lessen probeer ik die gelegenheid te geven en inzicht te geven in de taal van kunst, zodat we samen gesprekken kunnen voeren door dingen te maken.

Catherine Willemse, leraar beeldende vorming Pantarijn ISK