alles over de examens 2020-2021

Alle actuele informatie over de examens van schooljaar 2020-2021 vind je hier. 

VMBO Examens presentatie 24 maart 2021

Examenboekje 2020-2021

Examenreglement

Hier vind je Programma's van Toetsing en Afsluiting, per leerjaar.

 

Aanvullende exameninformatie

Deze informatie staat nog niet in het examenboekje.

Wanneer krijg ik de uitslag?

Nadat je het SE en het CE hebt gemaakt is het tijd voor de school om je resultaten te beoordelen. Op woensdag 16 juni 2021 vanaf 14.00 uur word je door je mentor gebeld met de uitslag van het examen. Zet deze dag in je agenda!

Hoe weet ik of ik geslaagd ben?

• Je vier cijfers voor je centraal examen én het profielvak (DP/EO/ZW of PIE *1) zijn gemiddeld voldoende (5,5 of hoger).
• Je eindcijfer voor Nederlands is afgerond een 5 of hoger.
Als je gezakt bent na de herkansingen, dan kan je één vak (geen Nederlands) wegstrepen om alsnog te kunnen slagen. Dit mag ook één van de beroepsgerichte keuzevakken (SE) zijn.

Je voldoet aan de eindcijfereisen als:

• al je eindcijfers en je combinatiecijfer een 6 of hoger zijn, of:
• je een 5 hebt en voor de rest 6 of hoger, of:
• je een 4 hebt, een 7 of hoger en voor de rest 6 of hoger, of:
• je twee keer een 5 hebt, een 7 of hoger en voor de rest 6 of hoger;
• geen enkel eindcijfer een 3 of lager is;
• je ‘voldoende’ of ‘goed’ voor lichamelijke opvoeding en kunstvakken 1 hebt;
• je voor elk van de 4 verplichte beroepsgerichte keuzevakken niet lager dan een 4 hebt gehaald (zie boven).

Opmerkingen

• Met een eindcijfer lager dan een 4 ben je gezakt.
• Het loopbaandossier (LOB) zie je niet terug op je cijferlijst.
• Lichamelijke opvoeding, maatschappijleer en kunstvakken 1 zijn schoolexamenonderdelen. Dit zijn tevens je eindcijfers.
• Het rekencijfer telt niet mee met de zak-/slaagregeling. Je krijgt een aparte bijlage bij je diploma.

*1: Zie artikel 22.3.b van het Pantarijn Examenreglement: Het resultaat voor het beroepsgerichte profielvak (het SE-cijfer op één decimaal) bij de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg wordt meegenomen bij het rekenkundige gemiddelde van het bij het centraal examen behaalde cijfers (de 5,5 regel).

 

 

Heb je een vraag over Pantarijn VMBO? Stel hem hier!

Zou je zo vriendelijk willen zijn de aangegeven velden in te vullen?