examens op het vmbo 

Op het VMBO zijn de examens in leerjaar 3 en leerjaar 4. Het examen bestaat uit een schoolexamen (PTA), een praktisch examen (CSPE) en examens in de theorievakken (CE). Het schoolexamen is 50 % van het eindcijfer. Het CSPE en CE vormen samen de andere 50 % van het eindcijfer. 

Schoolexamen (PTA)

Alle informatie over het schoolexamen is te vinden in het WIS-ouder-portal. Regelmatig krijgen ouder(s)/verzorger(s) een nieuwsbrief met daarin informatie over het school-/eindexamen. 

Examenregelement

Alle regels rondom het examen staan in ons examenreglement.

examencommissie

Onze VMBO school heeft een examencommissie die regelmatig bij elkaar komt om te praten over de voortgang van de leerlingen en implementatie van wetgeving.  

Heb je een vraag over Pantarijn VMBO? Stel hem hier!

Zou je zo vriendelijk willen zijn de aangegeven velden in te vullen?