MAGISTER

Elo

ELO (Elektronische LeerOmgeving) Magister is het digitale leerplatform dat wordt gebruikt bij Pantarijn. Per periode staat hier het huiswerk en de planning van de toetsen. Het wordt door alle docenten gebruikt om met leerlingen te communiceren, om er opdrachten in te plaatsen, leerlingen in te laten samenwerken, werk digitaal in te laten leveren, enz. Ook inschrijvingen voor herkansingen, modules en workshops worden via Magister gedaan. Het gebruik van Magister is niet vrijblijvend maar verplicht. Het is nodig om dagelijks de ELO en “Berichten” in Magister te controleren. Op Magister staat ook het rooster en komen de cijfers en de absenties te staan. Het is de eigen verantwoordelijkheid van elke leerling om te controleren of de informatie over absentie klopt.

Rooster

Het rooster en de wijzigingen op Magister(-app) zijn leidend. Het is vaak al mogelijk om een aantal wijzigingen van een komende week zien. Deze wijzigingen kunnen nog veranderen. Het rooster van de huidige dag is het definitieve rooster, aan het rooster van dagen in de toekomst kunnen geen rechten ontleend worden.

Ouderaccount

Aan het begin van het schooljaar ontvangen leerlingen en ouders een persoonlijk Magister-account om in te loggen. Indien nodig kunnen ouders hun e-mailadres binnen Magister bijwerken. Zodra een leerling 18 jaar oud wordt, vervalt automatisch de toegang van de ouders tot Magister. Als de leerling wil dat zijn of haar ouders opnieuw toegang krijgen, kan er een verzoek worden ingediend bij de leerlingadministratie.