ziek/te laat

Leerlingen die ongeoorloofd te laat op school of in de les komen, worden als ‘te laat’ geregistreerd in Magister. Ze moeten zich de daaropvolgende ochtend vóór 08.00 uur melden bij de receptie. Als ze dit niet tijdig doen, moeten de leerlingen in de onderbouw een lesuur nablijven. Te laat komen wordt voor de bovenbouw meegeteld bij de ongeoorloofde absenties.

Om ziekte of afwezigheid van een leerling zo snel mogelijk te melden, kunt u niet (meer) langer gebruikmaken van Magister. In plaats daarvan kunt u een e-mail sturen naar absentie-mhv@pantarijn.nl of telefonisch contact opnemen via 0317 465 855.

Als een leerling langer dan een dag ziek is, wordt er ook gevraagd om een betermelding per e-mail of briefje wanneer de leerling weer naar school komt. Bij ziekte van enkele dagen hoeft u na de herhaalde ziekmelding op de tweede dag niet dagelijks meer ziek te melden. Echter, bij elke maandag van een nieuwe week wordt opnieuw een herhaalde ziekmelding gevraagd.

COMMUNICATIE MET LEERLINGEN EN OUDERS

Mentoren en vakdocenten maken gebruik van Magister om te communiceren met leerlingen en/of ouders. In Magister kunnen ouders en leerlingen inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord om inzage te krijgen in studieresultaten. Op het Ouderportaal zijn algemene informatie, de jaarplanning en studiegidsen te vinden. Wekelijks wordt er per mail een digitale nieuwsbrief verstuurd naar leerlingen en ouders. We gaan ervan uit dat ouders het waarderen om deze digitale nieuwsbrief te ontvangen. Specifieke berichtgeving naar een bepaalde klas of leerling wordt meestal per brief of e-mail verzonden.

Via Instagram worden schoolactiviteiten gedeeld. Bij het aanmeldingsformulier van de school vragen we ouders om een e-mailadres op te geven. Dit adres wordt uitsluitend gebruikt voor zaken die betrekking hebben op hun kind of leerlingen in het algemeen, op schoolniveau, binnen de afdeling of in een specifieke groep. Door het ondertekenen van het aanmeldingsformulier stemmen ouders in met het gebruik van hun e-mailadres voor deze doeleinden.

Bij alle vormen van communicatie hanteren wij strikte naleving van de privacywetgeving.