LESMATERIAAL

Om les te kunnen volgen en huiswerk te kunnen doen, hebben onze leerlingen schoolboeken en een laptop nodig. Ook hebben ze vanaf de derde klas een agenda nodig. Leerlingen uit klas 1 + 2 ontvangen van school een Plenda agenda.

Boeken

Iddink verzorgt de levering van de gratis schoolboeken en leermiddelen voor onze school. Het enige wat u hoeft te doen, is deze boeken begin juli te bestellen voor het komende schooljaar via de website www.iddink.nl.

BYOD

In onze samenleving speelt ICT een onmisbare rol. Pantarijn houdt rekening met deze ontwikkeling en zal het gebruik van ICT-middelen verder integreren in het huidige Pantarijn  onderwijs. Elk van onze leerlingen beschikt over een eigen device. Het is mogelijk om via een leaseconstructie bij The Rent Company of Signpost een device aan te schaffen of te huren dat aan de gestelde criteria voldoet. Tevens bestaat de mogelijkheid om zelf een device aan te schaffen.

Wij willen benadrukken dat het gebruik van een eigen device of moderne media geen doel op zich is, maar een aanvulling vormt op het vertrouwde (werk)boek binnen het vakgebied. Door technologische vernieuwingen verandert de leerstijl van leerlingen. Het werken met een device sluit hierop aan. De gebruikelijke schoolboeken worden verrijkt met digitaal lesmateriaal en diverse werkvormen. Dit maakt de lessen aantrekkelijker en uitdagender, wat naar voren komt uit onderzoeksresultaten die aantonen dat leerlingen hierdoor meer gemotiveerd raken. Het gebruik van devices biedt tevens de mogelijkheid om beter aan te sluiten bij de individuele capaciteiten van leerlingen. Maatwerk kan worden geleverd door bijvoorbeeld op individueel niveau te werken.

Daarnaast streven wij ernaar om onze leerlingen goed voor te bereiden op hun verdere onderwijsloopbaan, waar het gebruik van ICT-middelen in het middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en universitair onderwijs vanzelfsprekend is. Op MHV kunnen leerlingen kosteloos gebruikmaken van Wi-Fi in het gehele gebouw. Bovendien hebben leerlingen gedurende hun schoolloopbaan gratis toegang tot Office365, wat hen in hun studieondersteuning van dienst kan zijn.

leermiddelen

Naast een computer en boeken hebben leerlingen ook woordenboeken, pennen etc. nodig. De volledige lijst is hier te vinden.