LESUREN

Op Pantarijn MHV bestaat een lesdag in de onderbouw uit maximaal zes lesuren van zestig minuten. In de bovenbouw is dit maximaal zeven lesuren. Tijdens deze uren krijg je de gelegenheid om de basiskennis en -vaardigheden eigen te maken die vereist zijn voor het betreffende vak. De docent heeft de regie over deze uren. De lessen bestaan uit instructie, activerende werkvormen en zelfstandige werkmomenten om aan de leerdoelen te werken. De docent neemt zoveel mogelijk de rol van coach en begeleider aan.  Alle vakken werken in de onderbouw met een plendaplanner als basis van de les.
Tenminste vijf weken per jaar hanteren we een 45-minutenrooster. Dit geldt in ieder geval voor de eerste twee weken van het schooljaar.

Heb je een vraag over Pantarijn MHV? Stel hem hier!

Zou je zo vriendelijk willen zijn de aangegeven velden in te vullen?